Košťany, Kamenný pahorek, II. etapa – rekonstrukce vodovodu

Košťany, Kamenný pahorek, II. etapa – rekonstrukce vodovodu
29.06.2018 – 20.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 286,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úseky vodovodu z polyetylenu PE d90 z roku 1983 a 1988. Vodovod je nekvalitně provedený a velmi poruchový. V dotčeném úseku je evidováno již celkem 23 poruch. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 286,5 metrů. Stavba navazuje na 1. etapu, která proběhla v roce 2017, v rámci které došlo k rekonstrukci části poruchového vodovodu v délce 181,3 metrů.

V rámci staby dojde k rekonstrukci vodovodů v ulici Kamenný pahorek s použitím polyetylenového potrubí PE d110 v délce 67,3 metrů a PE d90 v délce 219,2 metrů. V křižovatce s ulicí Teplická bude osazena armaturní šachta včetně redukčního ventilu pro provozní účely úpravy tlaku na vodovodní síti. Zároveň dojde k výměně potrubí vodovodů zasažených výkopovou jámou pro osazení šachty. Stavba je prováděna otevřeným výkopem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2018. Práce se blíží ke svému závěru, dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. srpna 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies