Krupka, Dolní Maršov, Soběchleby – rekonstrukce vodovodu

Krupka, Dolní Maršov, Soběchleby – rekonstrukce vodovodu
25.04.2018 – 15.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 662,5 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu AC DN 125 z roku 1958 za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 100 v celkové délce 662,5 metrů.

Zařízení jsou uložena v louce, krajnici a asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií. Nové trubní vedení bude provedeno ve stávající trase.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3. měsíců od předání staveniště, tj. do 25. července 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 9. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies