Krupka, VDJ Bohosudov – rekonstrukce

Krupka, VDJ Bohosudov – rekonstrukce
18.04.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Bohosudov - Kalvárie.

 

Více o stavbě:

Vodojem Bohosudov - Kalvárie se nachází na severním okraji města Krupka v nadmořské výšce cca 310 m n.m. a zásobuje vodou přilehlé okolí. Vodojem se sestává ze dvou podzemních klenutých nádrží obdélníkového půdorysu, kdy každá z nich o objemu 75 m3 je částečně dělena vnitřními stěnami tl. 300mm. Nádrže jsou vzájemně odděleny stěnou tl. 690mm, v přední části u vstupu a v zadní části je propojení obou prostor nad hladinou. Armaturní komora a manipulační komora tvoří jeden celek.

Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Promítají se do korozních poruch výztuže železobetonových konstrukcí, poruch vnitřní hydroizolace a nášlapných vrstev podlah, plnoplošné degradace nátěrů vnitřních i vnějších omítek i omítek samotných. Byly zaznamenány zbytky kořenového systému, který může signalizovat místa zatékání do vodojemu. Narušení povrchových vrstev zasahuje především nátěr a omítka je lokálně narušena trhlinami. Ve špatném korozním stavu jsou zámečnické prvky, především pak vstupní dveře, které jsou na konci životnosti. Značnou korozí trpí také viditelná příruba středového nosníku stropu. V přízemí armaturní komory dvoukomorového vodojemu je osazeno litinové potrubí odtoku do spotřebiště s uzavíracími šoupaty DN 125, potrubí bezpečnostního přelivu a odkalovacího potrubí s uzavíracími kulovými kohouty DN 50. Litinové potrubí je na vnějším povrchu poškozeno korozí a lze předpokládat korozi a inkrustaci. Armaturní vystrojení je původní a stav odpovídá době vzniku vodojemu a je na hranici životnosti, proto SVS rozhodla o rekonstrukci objektu.

V rámci investiční akce SVS dojde ke stavební i technologické rekonstrukci vodojemu. Po stavební stránce dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde také k rekonstrukci střešního pláště, k sanaci koroze výztuže a k obnovení hydro- a tepelně izolační vrstvy. Bude provedena oprava degradovaných vnějších a vnitřních omítek. Dojde k aplikaci paropropustných impregnačních nátěrů a vodoodpudivých fasádních nátěrů. Dojde k výměně nebo odrezení a nátěrům zkorodovaných kovových stavebních prvků, žebříků a zábradlí. Co se týče vnějších prvků, dojde k opravě vstupních schodů, okapových chodníčků, odvodnění a oplocení. Technologická stránka rekonstrukce se týká akumulační nádrže a manipulační komory, tj. výměny a doplnění původního zkorodovaného a inkrustovaného potrubí a armatur. Nové potrubí bude v akumulacích ze svařovaného nerezu, ostatní potrubí z litiny.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. dubna 2018. Stavební práce v těchto dnech začaly. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 18. srpna 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies