Liberec, ČOV – doplnění instrumentace

Liberec, ČOV – doplnění instrumentace
09.05.2018 – 30.12.2018
Předmětem stavby je doplnění instrumentace na čistírně odpadních vod v Liberci.


Více o stavbě:

Na čistírnu odpadních vod v Liberci s kapacitou 190 333 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 116 000 obyvatel. ČOV je mechanicko-biologická s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, biologickým odstraňováním fosforu, anaerobní stabilizací kalu, zahuštěním a odvodněním kalu. Průtok čistírnou je gravitační.

Na ČOV je instalována jedna plastová dvouplášťová zásobní nádrž organického substrátu o užitném objemu 25,0 m3. Nádrž je stojatá, ve venkovním provedení s ohřevem organického substrátu a profukem potrubí pomocí kompresoru. Nádrž je opatřena odvzdušněním s integrovaným přepadem, trubicovým stavoznakem. Na plášť nádrže je uchycen box pro elektrokotel a box pro umístění kompresoru. Pro dávkování organického substrátu je určena venkovní dávkovací stanice sestávající se skříně dávkovacích čerpadel s temperací a skříně řízení dávkovacích čerpadel a kompresoru s nuceným větráním. Ve skříni dávkovacích čerpadel je 6 ks provozních čerpadel a jeden kus nainstalovaného rezervního čerpadla.

Na ČOV bude doplněna druhá nádrž organického substrátu o užitném objemu 25 m3 – shodná jako stávající. Nádrž bude dvouplášťová polyethylenová stojatá s temperací a příslušenstvím pro dovoz substrátu cisternou 25 m3. Vnitřní nádrž bude tepelně zaizolována, uvnitř nádrže bude umístěn had z plastového potrubí PE-HD sloužící pro ohřev média při nízkých teplotách. Součástí dodávky bude box s elektrokotlem, měření hladiny, monitoring průsaku nádrže, úkapová záchytná vanička s možností vypouštění přes ruční uzávěr. Nádrž bude umístěna vedle stávající na novém železobetonovém základě. Sací potrubí (izolace, topný kabel, kryt proti poškození) obou nádrží bude propojeno pomocí třícestného ventilu, který bude přepínat sací potrubí k dávkovacím čerpadlům na základě snímačů minimální hladiny. Součástí je i dodávka rozvodů vč. kotvení a všech potřebných armatur a připojení elektro a ASŘTP. 

Provedeno bude napojení nově instalované technologie (nádrž organického substrátu /ohřev substrátu, profuk potrubí). Technologie bude připojena ze stávajícího rozváděče RM4. V rozváděči bude doplněna potřebná elektrovýzbroj.

Pro měření průtoku OV na denitrifikaci bude na výtlacích čerpadel z UN osazeno měření průtoků. Pro možnost měření bude na výtlacích čerpadel instalováno 12 ks fontánových nerezových nástavců. Pro měření průtoků bude instalováno 12 ks korelačních průtokoměrů Nivus. Ke každému průtokoměru bude přivedeno napájení 230VAC a kabel pro proudovou smyčku 4-20mA pro přenos okamžitého průtoku do ŘS ČOV a WTOS. Dále bude provedeno odpovídající doplnění a úprava stávajícího ŘS a WTOS včetně SW a úprava stávající vizualizace Promotic v PC ve velínu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 9. května 2018 a podle schváleného harmonogramu mají být práce dokončeny do 3 měsíců, tj. do 9. srpna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 12. 2018.

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies