Liberec, Jetelová, Topolová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Jetelová, Topolová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.05.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 393 metrů a vodovodu v délce 490 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Jetelová se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 z roku 1954 a v ulici Topolová je to potrubí také z litiny v dimenzi DN 100, rovněž uvedené do provozu roku 1954. Potrubí jsou zastaralá, silně inkrustovaná a zkorodovaná. To je příčinou narůstající poruchovosti. Kanalizace v ulici Jetelová je tvořena betonovým potrubím DN 200 a DN 300. Potrubí chybějí části stěn a dna, jsou netěsná hrdla a dochází k natékání balastní vody. V ulici Topolová se nachází kanalizační stoka rovněž z betonu, v dimenzi DN 500. Potrubí je v havarijním stavu, rovněž chybí části stěn a dna, prorůstají kořeny, a vznikají kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Stavba zahrnuje výstavbu jednotných stok z kameninových trub DN 500 v délce 52,5 metrů; DN 400 v délce 85 metrů; DN 300 v délce 95,5 metrů a DN 250 v délce 111 metrů, vč. přepojení kanalizačních přípojek DN 150 až DN 300 a bezvýkopová rekonstrukce (sklolaminátová vložka) stoky DN 500 samonosným sklolaminátovým rukávcem v délce 49 metrů. Dále bude provedena provedena výměna vodovodních řadů za potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 110 v délce 197,5 metrů a DN 90 v délce 292,5 metrů, z toho 40 metrů bezvýkopovou metodou, vč. přepojení vodovodních přípojek. Stavba bude realizována v rámci koordinace se stavbou NTL plynovodu PE 160 (stavebník Innogy Česká republika, a.s., resp. GasNet, s.r.o.) v části Topolové a Jetelové ulice.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. května 2018. Zhotovitel zahájí vlastní výkopové práce v týdnu od 4. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště, tj. 17. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies