Libochovice, Táboritská – rekonstrukce kanalizace

Libochovice, Táboritská – rekonstrukce kanalizace
27.06.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 115,4 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Táboritská se nachází kanalizační řad z betonu DN 400 z roku 1989. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, černé kaverny a díry ve dně. Dále se v jednom úseku zjistil nedostatečný profil kanalizační šachty a šachta s poškozenými stupadly. V souběhu s kanalizací se nachází vodovodní řad tvořený litinovým potrubím DN 125 z roku 1967, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V ulici Chelčického je stoka tvořena betonovým potrubím DN 400, byla uvedena do provozu v roce 1989. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou jen z části, kompletní prohlídku znemožnilo chybějící dno betonové trouby, praskliny, a destrukce stoky. Na druhé straně silnice se nachází vodovod z litiny z roku 1961. Potrubí je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající stoka v Táboritské ulici bude rekonstrukcí rozdělena na stoku „A“ s použitím kameninového potrubí DN 400, tř. 160 a stoku „B“ z kameninového potrubí DN 250, tř. 160. Stoka „A“ začíná v nově zahloubené šachtě a končí v nové kanalizační šachtě připojením stoky z ulice Jeronýmova. Stoka „B“ začíná napojením na stoku odvádějící odpadní vody z ulice Chelčického a končí u domovní přípojky objektu č. p. 559 v nově vybudované revizní šachtě. Je navržena s novým přespádováním a zahloubením stávající stoky. Během rekonstrukce budou přepojeny všechny domovní přípojky.

Rekonstrukce kanalizace v Chelčického ulici je navržena z kameninového potrubí DN300, tř. 160 v celkové délce 209 m. Trasa rekonstrukce kanalizace bude vedena ve stávající trase a ve stávající niveletě. V rámci rekonstrukce bude zřízeno 5 kanalizačních šachet. Během rekonstrukce budou přepojeny všechny stávající domovní přípojky a napojovaná stoka DN250 z ulice Táboritská.

Při stavbě dojde ke zrušení stávající kanalizační šachty v křižovatce ulic Táboritská a Chelčického na stoce odvádějící odpadní vody na ČOV a část této stávající stoky DN400 bude zaplavena cemento-popílkovou směsí v celkové délce 3,2 metry.

Stavební práce začnou v polovině července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies