Libouchec, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu

Libouchec, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu
12.02.2018 – 01.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 633,5 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z lineárního polyetylenu vnitřního průměru DN 110 mm, uvedeným do provozu v roce 1982. Potrubí je uloženo v hloubce 1,2 – 1,5 metru. Na řadu se projevuje špatná kvalita použitého materiálu, řad je velmi často poruchový. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude pro nový vodovodní řad V1 použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu vnitřního průměru DN 100 mm v délce 607,63 metrů. Pro vodovodní řad V2 bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru DN 200 mm v délce 25,81 metrů. Část trasy (v délce 19,5 m) je vedena samostatným přemostěním Jílovského potoka.

Stavba bude provedena otevřeným výkopem. Součástí stavby je i přepojení 21 ks vodovodních přípojek. Stavba bude realizována v komunikaci a v zeleni. V trase rekonstrukce je stávající podzemní hydrant, který bude nahrazen novým a doplněn druhým podzemním hydrantem na začátku trasy řadu V1.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. února 2018. Stavební práce začnou v následujících dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 1. července 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies