Litvínov, U zámeckého parku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Litvínov, U zámeckého parku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
05.02.2018 – 30.06.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 307 metrů a kanalizace v délce 17,33 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1965. Řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z kameniny průměru DN 300 mm, které bylo uvedeno do provozu v roce 1938. Potrubí vykazuje praskliny, netěsné spoje a propady u šachet. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Potrubí jsou uložena v asfaltové komunikaci a částečně v přilehlém chodníku. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající nivelitě a trase.

Rekonstrukce kanalizace je rozdělena na úsek č. 1 o celkové délce rekonstrukce 9,75 m (KT DN 300) a úsek č. 2 o celkové délce rekonstrukce 7,58 m (KT DN 300). V rámci rekonstrukce, bude stávající rekonstruovaná kanalizace včetně šachet odstraněna a nahrazena novou kanalizací KT DN300. Na kanalizaci budou vystrojeny nové kanalizační šachty DN1000.

Stávající rekonstruovaný vodovod LT DN100 mm bude rovněž odstraněn a nahrazen novým řadem ze stejného materiálu a profilu. Na vodovodním řadu bude umístěn jeden nový nadzemní hydrant, který je navržen jako náhrada stávajícího podzemního hydrantu v km 0,13432.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Obdobně budou přepojeny i stávající uliční vpusti, které jsou do kanalizace nyní napojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. února 2018. Stavební práce začnou v týdnu od 26. února 2018, vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště, a vybudováním provizorního vodovodu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018.

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí ČEZ Distribuce a investiční akcí města Litvínov k obnově komunikace .

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies