Louny, Jiráskova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Jiráskova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.03.2018 – 20.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 231,1 metrů a vodovodu v délce 221,46 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z litiny průměru DN 80 mm z roku 1960. Vodovodní řad je dožilý a inkrustovaný. Kanalizace neznámého stáří je tvořena betonovým potrubím průměru DN 500 a DN 400 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi nad 50 % a díry ve dně. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 1 řad délky 221,46 metrů, potrubí bude z litiny DN 80 mm. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení vodovodních přípojek. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Dále bude probíhat rekonstrukce kanalizace v délce 231,1 metrů. Potrubí bude z kameniny DN 600 mm v délce 222,54 metrů, a propoje z kameniny DN 400 mm v délce 8,56 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení kanalizačních přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. března 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (20. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies