Postoloprty, Seménkovice, Seletice – rekonstrukce vodovodu

Postoloprty, Seménkovice, Seletice – rekonstrukce vodovodu
27.03.2018 – 30.06.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 446 metrů.

 

Více o stavbě:

V uvedených lokalitách se nachází vodovodní řady z ocelového potrubí průměru DN 80 a 100 mm a úsek z polyetylenu DN 80 mm, které byly uvedeny do provozu v roce 1986. Stávající vodovodní řady jsou již v nevyhovujícím technickém stavu daném jejich stářím a kvalitativními standardy v době jejich vzniku. Řady jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci v celkové délce 446 metrů.

Rekonstrukce je rozdělena do dvou inženýrských objektů. IO01 je rekonstrukce vodovodu V1 a V1.1 v Seleticích a IO02 je rekonstrukce vodovodu V2, V2.1 a V2.2 v Seménkovicích. Součástí stavby je i přepojení cca. 22 ks přípojek. Rekonstrukce proběhne bezvýkopovou technologií za použití vysokohustotního polyetylenu v těchto dimenzích a délkách: vodovod V1 DN80 HDPE: 103 m, vodovod V1.1 DN50 HDPE: 28 m, vodovod V2 DN80 HDPE: 158 m, vodovod V2.1 DN50 HDPE: 53 m, vodovod V2.2 DN50 HDPE: 104 m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. března 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (21. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies