Roudnice n. L., Krabčická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n. L., Krabčická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.04.2018 – 10.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 359 metrů a vodovodu v délce 356,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 80 z roku 1912. Řad je již dožilý, inkrustovaný a povrchový. V souběhu s vodovodem se nachází betonová kanalizace průměru DN 300, uvedená do provozu roku 1929. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, tvoří se kaverny, a místy jsou prorůstající kořeny ve spojích stoky. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Stávající kanalizační potrubí bude vyměněno za potrubí kameninové DN400 a DN300, tř. 160. Dále bude probíhat rekonstrukce vodovodu v ulici Krabčická. Rekonstrukce bude začínat ve stávající armaturní šachtě v křižovatce ulic Prokopova – Krabčická a končit bude v křižovatce ulic Krabčická – Hochmanova. Stávající vodovodní řad LT DN80 je veden převážně v okraji komunikace a částečně v zeleni podél komunikace. Vzhledem k těmto skutečnostem bude rekonstruovaný vodovod dán do souběhu s rekonstruovanou kanalizací a veškeré stávající přípojky, odbočné řady a hydranty budou na rekonstruovaný vodovod přepojeny. Nově bude do otevřeného výkopu ke kanalizaci přiloženo vodovodní potrubí z polyetylenu PE100, RCplus SDR17 d90x5,4. Dále dojde k prodloužení odbočných řadů kanalizačních a vodovodních v křižovatce s ulicí Hálkova. Důvodem prodloužení je kompletní rekonstrukce asfaltového povrchu v ulici Krabčická.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 18. června 2018 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny nejpozději do 30. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 10. 12. 2018.

Stavba je koordinována s investiční akcí města Roudnice nad Labem, které bude provádět rekonstrukci komunikace, a dále s rekonstrukcí plynovodu (investice společnosti innogy).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies