Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova - rekonstrukce kanalizace

Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova - rekonstrukce kanalizace
29.06.2017 – 31.08.2018
Jedná se o rekonstrukci několika úseků až 87 let staré kanalizace.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace v Roudnici nad Labem v Žižkově ulici a Špindlerově třídě byla uvedena do provozu v letech 1929 – 1930. Je tvořena několika úseky z různých materiálů (beton, kamenina, zděná stoka) a profilů, od potrubí vnitřního průměru 300 mm po největší vejčitý profil 1000/1500 mm. Stoky jsou ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka v těch úsecích, které bylo ještě možné kamerou projet. Jsou silně zkorodované, popraskané, s vymletými spárami, s vypadanými cihlami nebo rozpadajícím se zdivem a prorůstajícími kořeny. Šachty jsou nekapacitní. Stoky jsou uloženy velmi mělce (v hloubce 1,2 – 1,7 m) převážně na rozhraní asfaltových místních komunikací a chodníku nebo zeleného pásu. V souběhu s kanalizací je veden litinový z roku 1930 a vodovod z polyetylénu z roku 2010, které jsou v dobrém stavu a výměnu nevyžadují.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci čtyř nevyhovujících úseků kanalizace za použití potrubí z kameniny vnitřního průměru 500, 400 a 300 mm v celkové délce 1050 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu se zahloubením původně mělce uložených stok. Součástí stavby je zrušení stoky v Pracnerově ulici a navazující části stoky v Žižkově ulici v délce 255 metrů zaplavením cementopopílkovou směsí, přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek na rekonstruované úseky stok, rekonstrukce revizních šachet a propojení rekonstruovaných úseků na navazující stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. června 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tj. do 29. června 2018. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s přeložkou osvětlení, kterou připravuje město. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31.8.2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies