Rumburk, Kalná - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu

Rumburk, Kalná - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu
08.09.2017 – 31.08.2018
Vybudujeme novou ČSOV, kanalizační výtlak a zrekonstruujeme stávající kanalizaci, zároveň dojde k rekonstrukci souběžného úseku vodovodu.


Více o stavbě:

Z větší části města Rumburk jsou odváděny odpadní vody kanalizačním systémem na ČOV Varnsdorf s kapacitou 55 450 EO (ekvivalentních obyvatel) – stejně jako odpadní vody z širší aglomerace Rumburk – Seifhennerdorf – Varnsdorf. V Rumburku však nadále existují části města, které jsou odkanalizovány s vypouštěním odpadních vod do Mandavy. Např. jednotná kanalizace v ul. Kalná, Malá, Zadní, Zámečnická a Stanko Vodičky, která odvádí odpadní vody od 112 obyvatel 36 převážně rodinných domů a vypouští je bez přečištění do řeky výústí DC 87. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. Jak ukázala kamerová prohlídka, kanalizace je navíc zkorodovaná, popraskaná a s vymletým dnem, v důsledku čehož vznikají kaverny. V těsném souběhu s kanalizací vede v Kalné ulici litinový vodovod vnitřního průměru 60 mm z roku 1936, který je nutno rovněž vyměnit.

V rámci investiční akce SVS proto bude vybudována nová železobetonová prefabrikovaná čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) včetně technologie a elektroinstalace. Z ní povede kanalizační výtlak v délce 88,5 metrů do Sportovní ulice na levém břehu Mandavy, kde bude zakončen v kanalizační šachtě. Výtlak bude z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm a v místě přechodu přes řeku půjde o litinové potrubí s vnější tepelnou izolací vnitřního průměru 80 mm, zavěšené na lávce.  Část původní kanalizace v Kalné ulici bude rekonstruována spolu s výústí v opěrné zdi koryta řeky a bude poté sloužit jako odtok z odlehčení před ČSOV.  Bude k tomu použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 46,9 metrů. V souběhu s rekonstrukcí kanalizace proběhne rekonstrukce vodovodu za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 43,5 metrů. Stavba SVS bude provedena v otevřeném výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. září 2017. Stavební práce mají začít v následujících dnech (40. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2018.

SVS pro okres Děčín na rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. Z hlediska charakteru investic jde v Rumburku o strategickou investici. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies