Světec, Štrbice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Světec, Štrbice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.06.2018 – 01.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 466,9 metrů a vodovodu v délce 312,1 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen několika vodovodními řady uvedenými do provozu v roce 1970. Jedná se o úsek z litiny DN 100 a DN 80 a úsek z polyetylenu průměru DN 50. Řady jsou dožilé a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené zděným čtvercem  500x500, dále potrubím z betonu DN 200 až 500 mm. Potrubí je popraskané s vysokou korozí beronu, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude probíhat jak ve stávajících trasách (IO 01, IO 03, IO 04 – kanalizace; IO 06, IO 08 – vodovod), tak v nových (vymístěných) trasách (IO 02, IO 05 – kanalizace; IO 07 – vodovod). Stávající kanalizace bude nahrazena kanalizačním potrubím ze železobetonu průměru DN400, dále úsekem z kameninových trub KT DN300 a úsekem z polypropylenu PP d355 x 20,1 mm SDR 17,6. Stávající vodovod bude nahrazen vodovodním potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE DN/OD90 a HD-PE DN/OD63.

V rámci stavby rekonstrukce budou přepojeny veškeré kanalizační a vodovodní přípojky. V případě vymístění kanalizační stoky či vodovodního řadu bude provedeno prodloužení přípojek až do místa možného přepojení na stávající přípojku. V případě potřeby opravy veřejné části kanalizační přípojky bude provedena její oprava v celém rozsahu veřejného prostranství.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. června 2018. Stavební práce v těchto dnech začaly frézováním komunikace. Stavba by měla být dle předloženého harmonogramu dokončena do 09/2018.

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí obce Světec, která bude provádět celoplošnou obnovu  komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies