Ústí nad Labem, Masarykova - rekonstrukce kanalizace

Ústí nad Labem, Masarykova - rekonstrukce kanalizace
12.02.2018 – 31.08.2018


Více o stavbě:

V ulici Masarykova, v zeleném pásu podél komunikace a dále v chodníku, se nachází kanalizační řad z kameniny. Byl uveden do provozu v roce 1950. Jak prokázala kamerová prohlídka, kanalizace vykazuje rozlomení a deformaci stoky, v jednom z úseků chybí část dna stoky, další úseky vykazují četné praskliny, s prorůstajícími kořeny. V jednom úseku je protispád. Z uvedených důvodů dojde k rekonstrukci kanalizace v úseku mezi odbočkou do ulice Na Kohoutě a ulice Návětrná. Vodovod v ul. Masarykova se nachází na druhé straně komunikace, a vzhledem k jeho dobrému fyzickému stavu není navrhován k rekonstrukci.

V rámci stavby bude pro nový úsek kanalizace použito kameninové potrubí průměru DN 400 v celkové délce 295,14 metrů. Součástí rekonstrukce bude přepojení 21 ks kanalizačních přípojek a osazení 11 ks revizních šachet. Stavba bude provedena klasickou výkopovou metodou, a bude postupovat po cca 50 metrových úsecích.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. února 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech kácením dřevin (13. týden). Výkopy a stavební práce budou zahájeny první dubnový týden. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies