Žatec, Jungmannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Jungmannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.02.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 567,1 metrů a kanalizace v délce 7 metrů.


Více o stavbě:

V Jungmannově ulici se nacházejí úseky vodovodu z polyetylenu DN 100 a DN 80 z roku 1975, dále pak úsek z litiny DN 100, uvedený do provozu roku 1955,  a z roku 1988 vodovod z litiny průměru DN 100. Řady jsou již dožilé, inkrustované, a poruchové. Kanalizace v uvedené ulici pochází z roku 1980, a tvoří ji úseky z betonu DN 500, betonové vejce 500/750 a část kameniny DN 300. Dle kamerové prohlídky potrubí nevykazuje poškození, je však třeba provést sanaci vybraných šachet a krátkého úseku potrubí.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci krátkého úseku stávající kanalizace DN 300 mm, který bude probíhat bezvýkopovou technologií krátkých sanačních vložek v celkové délce 7,0 m a dále budou provedeny dílčí opravy stávajících kanalizačních šachet. Jedná se o výměnu vadných poklopů a doplnění skruží, oprava sanační stěrkou Hermet a doplnění chybějících stupadel. Toto bude provedeno zevnitř šachty a dále pomocí výkopů pro možnost osazení poklopů a skruží.

Dále dojde k rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 567,10 metrů vč. přepojení 41 ks vodovodních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC Plus průměru DN 80 (v délce 311,3 metrů) a DN 100 (255,8 metrů). V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny začátkem května (přelom 18./19. kalendářního týdne). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies