Žatec, U Oharky, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, U Oharky, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
05.04.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 184,3 metrů a vodovodu v délce 209,2 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Klostermannova se nachází úsek vodovodu z PVC průměru DN 150, pocházející z roku 1970, a v ulici U Oharky je vodovod z litiny průměru DN 80 z roku 1955. Řady jsou již dožilé a inkrustované. Kamerová prohlídka v uvedené lokalitě prověřila kanalizaci tvořenou betonovým vejcem DN 600/900 z roku 1969. Stoka vykazuje korozi místy nad 50 %, díry ve dně a kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizace za nové potrubí z kameniny průměru DN 500 v délce 184,3 metrů. Stavba bude realizována výkopovou technologií v celkové délce 184,30 m a je rozdělena do dvou úseků. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 209,20 metrů, které bude nahrazeno novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu HDPE průměru DN 150 v délce 91,1 metrů a průměru DN 80 v délce 115,10 metrů. V rámci stavby dojde rovněž k přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek. Součástí stavby je i zrušení části stoky v délce 66 metrů zapopílkováním.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. dubna 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny začátkem května. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 5. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies