Železný Brod, Jiráskovo nábřeží – odstranění výusti JB40 a rekonstrukce kanalizace

Železný Brod, Jiráskovo nábřeží – odstranění výusti JB40 a rekonstrukce kanalizace
25.07.2018 – 25.11.2018
Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti JB40 a rekonstrukce kanalizace v délce 147,6 metrů.


Více o stavbě:

Cílem stavby je odvedení splaškových odpadních vod na ČOV Železný Brod, které dosud volně vytékají do řeky Jizery nečištěnou kanalizační výustí JB40, a to zaústěním do nově vybudované čerpací stanice odpadních, která přečerpá odpadní vodu kanalizačním výtlakem do nové šachty, ze které odpadní voda bude gravitačně odtékat do kanalizační stoky zakončené čistírnou odpadních vod.

Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti JB40 a rekonstrukce betonové stoky. V rámci stavby bude vybudována čerpací stanice odpadních vod (dále ČSOV), která bude čerpat odpadní vody z kanalizační stoky v současné době zakončené kanalizační výustí JB40. ČSOV bude odvádět odpadní vody do kanalizační stoky, která je zakončená čistírnou odpadních vod (ČOV) Železný Brod.

Součástí nové ČSOV bude také výstavba nového souvisejícího kanalizačního vedení, nového zděného pilíře pro rozváděč spolu se souvisejícím přívodem elektrického nízkého napětí a hlavní domovní skříně. Výstavba nového vedení stoky bude probíhat v otevřené pažené rýze.

Rekonstrukce betonové kanalizační stoky vejčitého profilu a dimenze 400/600 mm bude probíhat bezvýkopovou technologií. Stoka je v současné době ve špatném technickém stavu, je popraskaná, netěsná, má kaverny a částečně posunuté spoje. Předmětem je také výstavba nového výustního objektu, odlehčení a bezpečnostního přepadu ČSOV, která bude také probíhat v otevřené pažené rýze. Dále je součástí stavby odstranění stávajících betonových schodů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. července 2018. Vlastní stavební práce začaly 31. července 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 25. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies