Bystřany, ČOV - instalace mostové váhy

Bystřany, ČOV - instalace mostové váhy
04.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Bystřany.


Více o stavbě:

V roce 1977 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod Bystřany. V letech 2000 – 2003 proběhala její rozsáhlá rekonstrukce za finančního přispění SRN. V roce 2009 proběhla II. etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod, konkrétně šlo o rekonstrukci jímek a čerpací stanice primárního kalu. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. Čistírna odpadních vod Bystřany s kapacitou 104 185 ekvivalentních obyvatel patří ke kapacitně největším a čistí oblasti: Bystřany, Bystřany-Světice, Dubí, Hudcov, Oldřichov u Duchcova, Košťany, Střelná, Krupka, Bohosudov, Nové Modlany, Maršov u Krupky, Unčín u Krupky, Vrchoslav, Mstišov, Novosedlice, Proboštov u Teplic, Přítkov, Sobědruhy, Soběchleby u Krupky, Teplice, Všechlapy u Zabrušan.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Bystřany. Na základě nové legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná.

Na ČOV bude uvnitř areálu na betonové ploše před objektem SO 27 Odvodnění kalu umístěna mostová váha. Váha bude osazena na stávající betonové zpevněné ploše. Asfaltová komunikace bude v tomto místě rozšířena. Váha je osazena s ohledem na místní terén na kótě 186,00 m n.m. a bude lícovat s asfaltovou plochou. Zpevněné plochy kolem vah budou provedeny na betonovou plochu v tl. 260-300 mm. 

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, 18m váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18m
  • Šířka váhy:3m
  • Max. váživost: 30t/40t/50t/60t
  • Dílek stupnice:10kg/20kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies