Bystřany, Na Hradčanech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Bystřany, Na Hradčanech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.08.2018 – 30.04.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 332,2 metrů a vodovodu v délce 267,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z polyetylenu PE d90 a úsek PE d50, uvedeným do provozu v roce 1980. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace tvořené betonovým potrubím BE DN 250 až DN 500. Kanalizace je v havarijním stavu, byly zjištěny kaverny, kanalizace je popraskaná a zkorodovaná. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 332,2 metrů a vodovodu v délce 267,5 metrů.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci ve stávající i nové trase. Původní potrubí bude nahrazeno novým potrubím kanalizace z kameninových trub KT DN 250 a KT DN 300 a novým potrubím vodovodu z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100RC DN 80. Část stoky od Š2 do Š5 a od Š4 do Š11 bude položeno v nové trase, zbytek stoky a celý vodovod bude ve stávající trase. Přípojky pro jednotlivé nemovitosti a uliční vpusti budou přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. srpna 2018. Zhotovitel zajišťuje výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Předběžný termín zahájeni prací je v týdnu od 3. září 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies