Česká Lípa, ČS Špičák 2 - rekonstrukce

Česká Lípa, ČS Špičák 2 - rekonstrukce
26.07.2019 – 31.12.2019
V České Lípě proběhne stavebně-technologická rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Špičák 2.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je automatická tlaková stanice umístěná u vodojemu Česká Lípa – Špičák 2a, která je v provozu od roku 1987. Tato čerpací stanice čerpá vodu litinovým a ocelovým potrubím DN 400 do vodojemu Česká Lípa Špičák 3, určeného k zásobení cca 6 500 obyvatel.

Stávající potrubí jsou zrezivělá, armatury jsou nefunkční a z původních 3 ks vertikálních čerpadel Sigme 200 je funkční pouze jedno a v případě poruchy by tak hrozilo, že bude ČS mimo provoz. Rovněž elektroinstalace a rozvaděče jsou původní a je nutné zajistit soulad s platnými standardy.

Stavebně odpovídá objekt svému stáří – jsou zrezivělé vstupní dveře, je částečně odhalena výztuž na sloupu v podzemním podlaží, vstup do podzemního podlaží je po nevyhovujícím ocelovém točitém schodišti, betonová podlaha je vlivem vlhkosti degradována. Dochází k průsakům podzemní vody do objektu.

V rámci stavby dojde k výměně stávajícího technologického zařízení a trubních rozvodů za nové. Nově budou osazena horizontální odstředivá čerpadla o parametrech Q = 50 l/s, H = 42 m. Čerpadla budou provozována v režimu zapnuto/vypnuto, bez regulace otáček. Pro start bude instalován softstartér (viz část elektro). Počítá se i se souběžným provozem čerpadel. Společné sací potrubí DN 300 a výtlačné potrubí DN 300 bude osazeno novými uzavíracími servoklapkami DN 400, resp. DN 300. Sací potrubí čerpadel DN 250 budou osazena ručními klapkami s dvojitou excentricitou, výtlaky čerpadel DN 250 zpětnými klapkami a ručními uzavíracími klapkami s převodovkou. Na sacím i výtlačném potrubí bude umístěno měření tlaku, na společném výtlaku indukční průtokoměr DN 300. Na výtlačném řadu bude vysazena zaslepená odbočka pro případné budoucí osazení protirázové ochrany. V rámci stavby bude provedena kompletní výměna stavební (vytápění, osvětlení, větrání, nové rozvaděče) a technologické (ovládání čerpadel a servopohonů, připojení kompresoru) elektroinstalace a systému ASTŘP.

Stavební část řeší výměnu stávajícího točitého schodiště z 1. NP do 1. PP za dvouramenné, stávajících ocelových dvoukřídlých vstupních dveří do objektu za zateplené plastové, výměnu podesty v 1. PP, drobné stavební úpravy (základové bloky čerpadel, zabetonování otvorů nad stávajícími čerpadly, oprava části dlažby 1. NP, části betonových podlah 1. PP, nátěry a doplnění zábradlí v 1. NP, sanace betonových sloupů, sanace průsaků v 1. PP, nátěry dveří a zárubní, zazdění okenního otvoru v rozvodně, vyspravení stěn a výmalba, osazení elektroměrového rozvaděče do fasády.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v polovině srpna. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies