Česká Lípa, Stará Lípa - Dobranov, rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, Stará Lípa - Dobranov, rekonstrukce vodovodu
11.10.2019 – 31.12.2019
V Dobranově vyměníme 220 metrů vodovodu, kterým je zásobeno cca 350 obyvatel.


Více o stavbě:

V krajnici komunikace ve směru od České Lípy na Dobranov (u čp. 2) se nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 160 mm z roku 1985, dále navazují úseky z PVC DN 160 mm a PE DN 160 mm. Potrubí je značně poruchové, na řadu evidujeme celkem 13 poruch. S ohledem na plánovanou rekonstrukci krajské komunikace tak SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu v délce 220 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná řadovým uzávěrem, který se nachází na parcele č. 288/1. Pokračuje po přilehlých pozemcích na levé straně silnice II. třídy číslo 262 ve směru Zákupy. Rekonstrukce vodovodu končí řadovým uzávěrem poblíž hranic parcel č. 278/2 a č. 278/1, cca 10 metrů od hranice průmyslového areálu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD 160x9,5 mm. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase a nivelitě. Součástí stavby je přepojení 2 ks vodovodních přípojek.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Potrubí bude pokládáno na hutněné pískové lože tl. 100 mm a bude obsypáno kopaným pískem do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. října 2019. Vlastní stavební práce začnou ve 46. kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies