Chomutov, Karolíny Světlé, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Karolíny Světlé, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.08.2019 – 30.11.2019
V Chomutově, v ul. Karolíny Světlé, bude zrekonstruován dožilý poruchový vodovod a popraskaná kanalizace pro cca 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z oceli DN 100 mm, uvedený do provozu v roce 1903. Řad je již dožilý, inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruchu. Kanalizaci tvoří betonové potrubí DN 400 mm, kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, zkorodovaná, celkově v havarijním stavu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 116,1 metrů a kanalizace v délce 61 metrů.

Stoka bude rekonstruována od místa zakončení rekonstrukce stoky v ulici Školní do koncové šachty S65353. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 400 mm.

Vodovod bude rekonstruován v rozsahu od ulice Školní až na konec řadu za domem čp. 3630. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 mm. Na začátku rekonstrukce bude osazen odkalovací hydrant, na konci bude řad napojen na zrekonstruovaný řad spojkou. Neznámý hydrant v parkovací ploše bude zrušen.

Stavba bude provedena v celé délce výkopem, pokládkou potrubí v pažené rýze.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. srpna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (37. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies