Chomutov, Maxima Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Maxima Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.02.2019 – 31.12.2019
V Chomutově, ulici Maxima Gorkého provedeme rekonstrukci 192,4 metrů kanalizace a 271 metrů vodovodu pro 70 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený ocelovým potrubím v dimenzi DN 100, pocházející z roku 1903. Vodovod je již dožilý a často poruchový. Kanalizace je zde tvořena úseky betonového potrubí DN 300 a DN 400, uvedeného do provozu v roce 1935. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, četné kaverny, netěsné spoje s prorůstajícími kořeny.

Předmětem stavby je rekonstrukce 271 metrů vodovodu 192,4 metrů kanalizace.

Stávající kanalizační stoky budou vyměněny za nové kameninové potrubí DN 300. Zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Původní vodovod bude vyměněn za nové potrubí z tvárné litiny DN 100. Součástí stavby je přepojení všech domovních vodovodních přípojek.

Trasa rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu bude prováděna v celé délce ulice Maxima Gorkého, kryté asfaltobetonem. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu.

Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. února 2019.

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 1. dubna 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies