Chomutov, Zdeňka Štěpánka - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Zdeňka Štěpánka - rekonstrukce vodovodu
23.03.2019 – 30.06.2019
V Chomutově, v ulici Zdeňka Štěpánka, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové 228 metrů pro 450 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce jsou stávající vodovodní řady v ulici Zdeňka Štěpánka. Ulice Zdeňka Štěpánka se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Palackého a Vršovců. 

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny DN 100 a DN 80, uvedeným do provozu v roce 1964. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové, z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizaci z roku 1950 prověřila kamerová prohlídka, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Řad A začíná v ulici Vršovců, a prochází průjezdem budovy České spořitelny, dále je veden místní komunikací podél panelových domů. Řad je zakončen mezi domy č. p. 4089 a č. p. 1025. Vodovodní řad B se napojuje na řad A v blízkosti průchodu pro pěší z ulice Palackého. Řad je veden komunikací s dlážděným krytem a místní komunikací směrem k domu č. p. 3965, kde je v zatravněné ploše zakončen.

Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v odpovídající dimenzi a v původní trase. Celková délka rekonstruovaného řadu A činí 126 metrů za použití litinového potrubí DN 100 a délka řadu B činí 102,3 metry z litinového potrubí DN 80. Rekonstrukce potrubí bude probíhat výkopově. Přepojeno bude 8 ks přípojek. Podchod pod teplovodním kanálem bude řešen bezvýkopově, uložením litinového potrubí do ocelové chráničky.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23. března února 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies