Deštnice – rekonstrukce vodovodu

Deštnice – rekonstrukce vodovodu
25.04.2019 – 30.06.2019
V Deštnici provádíme rekonstrukci přívodního řadu pitné vody z vodojemu, pro cca 200 zásobených obyvatel.


Více o stavbě:

Obec Deštnice je zásobena z vodojemu přívodním řadem z PVC z roku 1982.  Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 452,20 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nového odtoku z vodojemu v souběhu se stávajícím vodovodem v části lesního pozemku ve svahu, nacházejícího se v majetku Lesů ČR a dále v trase původní polní cesty v majetku a správě obce Deštnice.

Nový vodovodní řad DN 100 bude z vysokohustotního polyetylenu. Vodovod bude z části pokládán do výkopu a v části bude uložen řízeným protlakem. Na trase vodovodu budou umístěny 2 podzemní automatické zákopové vzdušníky. Dále bude na trase osazen kalník s podzemním hydrantem DN 80. Všechny povrchy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2019. Vlastní stavební práce začaly v 19. kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies