Doksy, Jiráskova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Doksy, Jiráskova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
14.10.2019 – 31.12.2019
V Doksech, v ulici Jiráskova, provedeme rekonstrukci 464 metrů poruchového vodovodu a 11 ks kanalizačních šachet pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Doksy, které zde plánuje obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Jiráskova se nachází stávající azbestocementové potrubí z roku 1969 a na konci rekonstruovaného řadu je část stávajícího vodovodu z novějšího polyethylenové potrubí. Stávající potrubí je zkorodované, zastaralé, s narůstajícím počtem poruch.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d110 mm o celkové délce 464 m. Součástí stavby bude také přepojení 31 kusů vodovodních přípojek, osazení nových podzemních hydrantů a napojení rekonstruované vodovodu na stávající vodovodní řady.

V ulici se nachází splašková kanalizační stoka z kameniny DN 300 mm z roku 1968. Kanalizační potrubí je v dobrém technickém stavu a není třeba ho rekonstruovat. 11 kusů kanalizačních šachet je ve špatném technickém stavu. Kanalizačním šachtám chybí stupačky a mají poškozené stěny a dna, proto budou v rámci stavby zrekonstruovány.

Stavba bude provedena v otevřeném výkopu, potrubí bude pokládáno na hutněný pískový podsyp tl. 100 mm a bude obsypáno směsí písku a štěrku do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 14. října 2019. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies