Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace I. etapa

Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace I. etapa
02.04.2019 – 02.10.2019
V Doksech, v ulici Lesní, provedeme v rámci 1. etapy rekonstrukci téměř 300 metrů vodovodu a kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Doksy, které zde plánuje obnovu komunikace a chodníků.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z litiny o průměru DN 100 z roku 1969. Potrubí je zastaralé, zkorodované a silně poruchové. Kanalizace byla uvedena do provozu také v roce 1969, je tvořena kameninovým potrubím o průměru DN 300. Kamerová prohlídka prokázala popraskané trouby a nátok balastních vod. Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí města Doksy rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 271 metrů a rekonstrukce kanalizace v délce 261 metrů.

Stavba bude provedena v otevřených, pažených výkopech. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu o průměru d110, kanalizace bude z nových kameninových trub hrdlových DN 300.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 2. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies