Holedeč, Vážná, Mlýnská - rekonstrukce vodovodu

Holedeč, Vážná, Mlýnská - rekonstrukce vodovodu
18.04.2019 – 31.08.2019
V Holedeči, v ulicích Vážná a Mlýnská, vyměníme vodovod v délce téměř 500 metrů pro cca 70 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí obce, která plánuje obnovu komunikace.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen úseky z litinového potrubí DN 80 mm a DN 60 mm, uvedenými do provozu v roce 1955. Vodovodní řad je dožilý, s rostoucím počtem poruch, a s ohledem na plánovanou investiční akci obce rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Stoka je zde tvořena potrubím z PVC DN 300 mm z roku 1994 a úsekem z polyetylenu DN 80 mm z roku 2007. Kanalizace je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 479 metrů. Zčásti proběhne klasickou výkopovou metodou, zčásti bezvýkopově, a to zatažením nového potrubí do stávajícího pomocí nástroje k roztržení původního potrubí. Nový vodovod bude z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 27. května. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies