Jablonec n. N., Na Mýtině, V Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. N., Na Mýtině, V Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.07.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 309,5 metrů a vodovodu v délce 237,5 metrů.


Více o stavbě:

V ul. Na Mýtině a v části ul. V Nivách se nachází vodovodní řad, tvořený potrubím z litiny DN 80. Potrubí je zastaralé, zkorodované, inkrustované, a evidujeme na něm celkem 11 poruch. Dále se v uvedené lokalitě nachází kanalizační stoka tvořena betonovým vejcem DN 300/450. Potrubí je popraskané, chybí části trub, je zkorodované a obroušené, netěsní hrdla, tvoří se kaverny. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici „Na Mýtině“ a v ulici „V Nivách“. Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 309,50 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení stávajících, popř. přepojení nových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a rekonstrukce devíti revizních šachet. V celé délce proběhne rekonstrukce otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, bude potrubí uloženo do společného výkopu.

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu v ulici „Na Mýtině“ a v ulici „V Nivách“. Celková délka rekonstrukce vodovodního řadu je 237,50 metrů, pro který bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 + 1,0 metr pro propojení stávajících vodovodních řadů z polyetylenu PE d160. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí + vysazení jedné nové odbočky pro domovní přípojku PE-HD d32 a vysazení nové odbočky PE-HD d63 pro napojení nového vodovodního řadu V2 (akce statutárního města Jablonce n. N.). V celé délce bude rekonstrukce provedena otevřeným výkopem. V rámci rekonstrukce bude osazen nový podzemní hydrant pro odkalení řadu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. července 2018. Vlastní stavební práce začínají k dnešnímu dni, tj. 19. července 2018, a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu RWE (GasNet, s.r.o.) a s investiční akcí města Jablonce n. N. na výstavbu nové dešťové kanalizace (v rozsahu území rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a následně na rekonstrukci komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies