Jablonec nad Nisou, Vladislava Vančury - rekonstrukce vodovodu

Jablonec nad Nisou, Vladislava Vančury - rekonstrukce vodovodu
31.07.2019 – 31.08.2019
V Jablonci nad Nisou, v ulici Vladislava Vančury vyměníme 137 metrů vodovodu z roku 1918. Stavbu koordinujeme s městem Jablonec n. N., které v uvedené lokalitě postaví novou splaškovou kanalizaci a plánuje obnovu povrchu komunikací.

 

Více o stavbě:

V ulici Vladislava Vančury se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1918. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. V koordinaci s městem Jablonec n. N. rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 137 metrů. Rekonstruovaný vodovod začíná na pravé straně ulice Ladova ve směru na ulici Belgická u napojení ulice Vladislava Vančury. Po té pokračuje do ulice Vladislava Vančury. Vodovod vede ulicí Vladislava Vančury při pravém okraji ve směru na ulici Ladova. Vodovod končí na konci asfaltové plochy ulice Vladislava Vančury a to za posledním rodinným domem v této ulici s č. p. 182. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD 90x5,4 SDR 17. Součástí stavby je i přepojení 13 ks vodovodních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavbu koordinujeme se statutárním městem Jablonec nad Nisou, které plánuje výstavbu nové splaškové kanalizace a obnovu povrchů komunikace.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Stavba má být dokončena do 31. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies