Janská – rekonstrukce vodovodu k OÚ

Janská – rekonstrukce vodovodu k OÚ
26.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1127 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovod pochází z roku 1906. Jedná se o hlavní přívodní řad do obce. Začátek předmětného úseku je v komunikaci pod bývalým vrtem a konec se nachází před obecním úřadem v Janské. Jedná se o litinový řad DN 40 až 60 mm, který je již dožilý a poruchový. Inkrustace je místy přes 50 % a potrubí vykazuje netěsnosti zejména ve spojích. Vodovod je částečně umístěn v místní asfaltové komunikaci. Převážná část se nachází v komunikaci SÚS.

Předmětem stavby je pokládka nového vodovodu z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 744 metrů vedené v nové trase a rekonstrukce vodovodu v celkové délce 383 metrů vedené ve trase stávající. Realizace proběhne zčásti otevřeným výkopem a částečně bezvýkopově za použití řízeného podvrtu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. října 2018. Předpoklad zahájení vlastních stavebních prací je koncem listopadu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies