Jenišovice, Roudný - rekonstrukce vodovodu

Jenišovice, Roudný - rekonstrukce vodovodu
08.07.2019 – 15.12.2019
V Roudném, jež je místní část obce Frýdštejn, probíhá rekonstrukce poruchového vodovodu z roku 1935.


Více o stavbě:

V krajské komunikaci na p.p.č. 2074/1 k. ú. Frýdštejn se nachází v Roudném, v úseku od čp. 35 po 18, vodovodní řad z litiny průměru 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1935. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 403,50 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d90. Součástí rekonstrukce bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

Rekonstrukce je prováděna dvěma způsoby:

  • v úsecích 0,000- 0,20600 a 0,35600-0,40350 bezvýkopovou technologií metodou „Burstlinig“ (dochází k zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení
  • v úseku 0,20600-0,35600 bezvýkopovou technologií „Grundopit-power“(využívá se řízená vrtací souprava a vrtací tyče).

Stávající podzemní hydrant na začátku rekonstruovaného úseku bude zachován (není součástí rekonstrukce). Stávající podzemní hydranty v km 0,00500 a v km 0,10900 budou zrušeny. Stávající nadzemní hydrant na konci rekonstruovaného úseku v km 0,40350 bude zachován (není součástí rekonstrukce). Jedná se o požární hydrant. Nově bude v km 0,12650 osazen automatický odvzdušňovací ventil a v km 0,20600 bude osazen nový podzemní hydrant pro odkalení řadu.

Investorem stavby je SVS. Aktuálně je stavba v plném proudu, dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies