Liberec, Flédlova – rekonstrukce vodovodu

Liberec, Flédlova – rekonstrukce vodovodu
30.07.2019 – 15.10.2019
V Liberci, v ulici Flédlova, provedeme výměnu inkrustovaného vodovodu v délce 203 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 40 mm, který byl uveden do provozu v roce 1969. Potrubí je v nevyhovujícím technickém stavu z důdovu silné koroze a inkrustace. Místní obyvatelé si opakovaně stěžovali na nedostatečný tlak vody. Proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 203 metrů.

Rekonstruovaný vodovod začíná na pravé straně ulice Puškinova ve směru na ulici Dubice u napojení ulice Flédlova. Poté pokračuje do ulice Flédlova. Vodovod vede ulicí Flédlova při levém okraji ve směru z ulice Puškinova. Vodovod končí cca 40 metrů před koncem asfaltové plochy ulice Flédlova (hranice parcel č. 1122 a č. 1109), před posledním rodinným domem v této ulici s č. p. 153. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase vodovodu. Trasa vodovodu je vedena v celé své délce v místní asfaltové komunikaci.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD 90x5,4 SDR 17, PN 10, certifikovaný dle PAS 1075 typ 3. Vodovod bude rekonstruován výkopovou metodou od počátku rekonstrukce v ulici Puškinova po přípojku k domu č. p. 210 (144 metrů). Dále bude rekonstrukce prováděna pomocí bezvýkopové metody (59 metrů).

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 15. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies