Liberec, Hokešova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Hokešova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.06.2019 – 25.09.2019
V Liberci, v ul. Hokešova, provedeme rekonstrukci vodovodu v délce 140 metrů a kanalizace v délce 141 metrů, uvedenými do provozu v roce 1954. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města Liberec, které v uvedené lokalitě plánuje obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Hokešova se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Kanalizace pochází ze stejného rok a tvoří ji stoka z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, chybějí části stěn a dna, a dochází k nátoku balastních vod.

S ohledem na technický stav a v souvislosti s plánovanou akcí města k obnově povrchů v této lokalitě rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 141 metrů, součástí stavby je rekonstrukce 4 revizních kanalizačních šachet a přepojení 14 kanalizačních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d 110 mm v délce 140 metrů, dojde zároveň k přepojení 5 vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. června 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (27. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 3 měsíce od data předání staveniště, tj. do 25. září 2019. 

Stavbu koordinujeme s investiční akcí města Liberec, které v uvedené lokalitě plánuje obnovu povrchů.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies