Liberec, Větrná – rekonstrukce vodovodu

Liberec, Větrná – rekonstrukce vodovodu
16.07.2019 – 25.08.2019
V Liberci, v ulici Větrná, provádíme rekonstrukci dožilého vodovodu v délce 124 metrů. Jedná se o sdruženou stavbu, kterou koordinujeme s investiční akcí města na obnovu povrchu komunikace a veřejného osvětlení, a v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a kabelového vedení nízkého napětí.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 mm,  který byl uveden do provozu v roce 1902. Řad je již dožilý, zkorodovaný, s narůstajícím počtem poruch. S ohledem na koordinaci sdružené investice rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 124 metrů.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 mm, která byla v roce 2001 zrekonstruována, a není tak předmětem stavby.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu 110x6,6 SDR 17, PN 10, součástí stavby je přepojení 6 ks vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodu A začíná v asfaltu na Malém náměstí u ulice U Křížového kostela, vede podél bloků domů a poté se lomí doprava do ulice Větrné. Tou pokračuje v dlážděném povrchu až na začátek Sokolovské náměstí, kde končí v km 0,104. Rekonstrukce vodovodu B pak začíná na vodovodu A na rohu Sokolovského náměstí a Větrné ulice. Řad okrajem náměstí pokračuje směrem k ulici U Křížového kostela, před níž po 20 metrech končí. Stavba je prováděna klasickým otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. července 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 25. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies