Meziboří, Potoční – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Meziboří, Potoční – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.04.2019 – 30.09.2019
V Meziboří, v ul. Potoční, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové délce 299,24 metrů a popraskané a zdeformované úseky kanalizace v délce 369,25 metrů, pro cca 540 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Meziboří, které plánuje provést kompletní obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí úseky litinového potrubí v dimenzích DN 80 a DN 150. Nejstarší úseky byly uvedeny do provozu již v roce 1921. Vzhledem k jejich stáří jsou již dožilé a poruchové.

Dále pak kamerová prohlídka  prokázala špatný stav kanalizace, která je tvořena úseky z kameninového potrubí DN 300, a úseky z betonových trub DN 300 a DN 500. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1952. Kanalizace je popraskaná, zdeformována, místy s prorostlými kořeny, s netěsnými spoji, a dochází k nátoku balastních vod a tvorbě kaveren.

Z uvedených důvodů SVS rozhodla o provedení rekonstrukce a to v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Meziboří k obnově povrchů.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 369,25 metrů a rekonstrukce vodovodu v délce 299,24 metrů, ve stávající trase a nivelitě. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových DN 300. Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí DN 80 a DN 100. Součástí stavby je přepojení všech kanalizačních a vodovodních přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. dubna 2019. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 6. května 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. 

Zhotovitel předpokládá rozdělení stavby na jednotlivé úseky:

  • 1. úsek, nad ul. Hornickou, od šachty Š9 až po Š11 – 1 měsíc

  • 2. úsek, od odlehčovací komory u ul. Žižkova, vč. odlehčení po Š7 nad ul. Husova – 2 měsíce

  • 3. úsek, od Š1 pod ul. Prokopa Holého, po odlehčovací komoru pod ul. Žižkova – 2 měsíce (jedná se o úsek od ZŠ, bude realizováno během letních prázdnin, tj. od 1. 7. – 31. 8. 2019)

  • 4. úsek, od Š7 nad ul. Husova až po Š9 nad ul. Hornickou – 1 měsíc

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies