Nový Bor, Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nový Bor, Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
14.03.2019 – 14.07.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 91 metrů a vodovodu v délce 140 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávající kanalizace a stávajícího vodovodu v Novém Boru v ulici Bratří Čapků.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici Bratří Čapků v celé délce (cca za RD č.p. 235 konec) začínající za křižovatkou s ul. Česká. Kanalizační stoka je vedena v celé délce v místní asfaltové komunikaci. Celková délka rekonstrukce kanalizace je 91,0 m. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí (DN 150 popř. DN 200). V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s rekonstruovaným vodovodním řadem (IO 02).

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu LT 150 v ulici Bratří Čapků začínající za křižovatkou s ul. Česká v úseku až k Palackému náměstí. Vodovodní řad je veden po celé délce 140,00 m v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena v celé délce z potrubí LT DN 150, vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. V převážné délce rekonstrukce vodovodního řadu (79,00 m) se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovanou rekonstrukcí kanalizace (IO 01). Pouze koncová část trasy vodovodního řadu bude provedena v samostatném paženém výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude osazení 1ks nového provozního podzemního hydrantu pro odvzdušnění řadu.

Kapacity:

IO 01 Kanalizace, KTH DN 300 – 91,00 metrů, přepojení přípojek 5 ks

IO 02 Vodovod, LTH 150 – 140,0 metrů, přepojení přípojek 6 ks

Stavba bude prováděna v koordinaci s GasNet s.r.o. (rekonstrukce plynovodu) a s městem Nový Bor (kompletní obnova komunikace Bratří Čapků).

Samotná lhůta výstavby výše uvedené akce bude trvat maximálně 4 měsíce od předání staveniště.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies