Rychnov u Jablonce nad Nisou, přivaděč na ČOV - rekonstrukce kanalizace

Rychnov u Jablonce nad Nisou, přivaděč na ČOV - rekonstrukce kanalizace
27.02.2019 – 30.09.2019
V Rychnově u Jablonce nad Nisou vyměníme 651 metrů kanalizačního přivaděče, který odvádí odpadní vodu na čistírnu od cca 2 000 obyvatel.


Více o stavbě:

V Rychnově u Jablonce nad Nisou je stoková síť zaústěná na ČOV. Kanalizace samotná začíná v obci Pulečný, délka tohoto sběrného potrubí až k ČOV činí cca 2,2 km. Prakticky v celé jeho trase evidujeme značné nátoky balastních vod jak do potrubí, tak do šachet. Je to způsobeno protispády potrubí, a netěsnostmi ve spojích. Vzhledem ke značné délce kmenové stoky byl vybrán úsek potrubí, který bude zrekonstruován v této etapě.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizačního přivaděče v délce 651 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Do konce období vegetačního klidu následovalo mýcení náletových dřevin a odstraňování pařezů.

Aktuálně je stavba v plném proudu, probíhají výkopové práce, pokládka trub a osazování šachet. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies