Teplice, Dlouhá, u fin.úřadu - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Dlouhá, u fin.úřadu - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
14.05.2019 – 31.07.2019
V Teplicích, v ul. Dlouhá, v lokalitě u Finančního úřadu, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a nevyhovujícího úseku kanalizace a kanalizačních šachet pro cca 250 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený potrubím z litiny DN 300 mm z roku 1965 a DN 200 mm z roku 1970. Vodovod je dožilý a z nekvalitní litiny s narůstajícím počtem poruch. Dále je v nevyhovujícím technickém stavu úsek kanalizace z kameniny DN 400 a 5 ks kanalizačních šachet.

Předmětem stavby je rekonstrukce 136,86 metrů vodovodu a 7,54 metrů kanalizace a 5 kusů kanalizačních šachet, a to v části ulice Dlouhá, v úseku od Zámeckého náměstí po křižovatku s ulicí Papírovou.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady. Řad 1 bude proveden z litinového potrubí DN 300 mm v délce 113,90 metrů, a řad 2 rovněž z litinového potrubí  v dimenzi DN 200 mm v délce 22,96 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka. Bude použito potrubí z kameniny DN 400 mm v délce 7,54 metrů. Rekonstrukce kanalizační stoky začíná ve stávající kanalizační šachtě. U této šachty bude provedena rekonstrukce. Budou provedeny lokální opravy, oprava kynety a šachtového dna, bude provedena výměna stupadel a začištění zaústění přípojek. Bude instalován nový poklop. Rekonstrukce kanalizace je ukončena šachtě Š A2. Tato šachta bude provedena nová v místě stávající šachty. Bude provedeno přepojení 4 ks kanalizačních přípojek do vyfrézovaného otvoru do šachty s instalací šachtové vložky. Součástí rekonstrukce kanalizace je rekonstrukce 4 ks šachet (Š 1 až Š 4). Budou provedeny lokální opravy, oprava kynety a šachtového dna, bude provedena výměna stupadel a začištění zaústění přípojek. U šachet Š 1 a Š 2 bude instalován nový poklop. Ve vzdálenosti cca 1,2 m od šachty Š 3 proti toku kanalizace bude provedena sanace kaverny ve dně kanalizačního potrubí.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Po dokončení rekonstrukce bude navazovat investiční akce statutárního města Teplice, které plánuje rekonstrukci povrchů v ulici Dlouhá. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. května 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (23. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies