Teplice, Vítězslava Hálka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Vítězslava Hálka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.10.2019 – 16.12.2019
V Teplicích, v ulici Vítězslava Hálka, vyměníme přes 150 metrů poruchového vodovodu a 44 metrů popraskané kanalizace pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené ulici se nachází litinový vodovod DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1945. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizace, je tvořena potrubím z kameniny DN 300 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že se stoka je v havarijním stavu, je popraskaná a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v délce 150,88 metrů a kanalizce v délce 44,12 metrů.

Trasa rekonstruovaného vodovodního řadu 1 je v ulici V. Hálka (k ul. Vrchlického) vedena v levém jízdním pruhu (směr Vrchlického), trasa rekonstruovaného vodovodního řadu 2 je v ulici V. Hálka (k ul. Lípová) vedena v pravém jízdním pruhu (směr Lípová). V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně řadů ve stejném rozsahu a profilu včetně přepojení stávajících 5 ks domovních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 mm (řad 1 v délce 50,44 metrů, řad 2 v délce 100,44 metrů). Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Součástí stavby je výměna dvou revizních šachet.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Po celou dobu výstavby budou stávající objekty v ulici zásobovány vodou z provizorního vodovodu položeného mimo výkopovou rýhu na povrchu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. října 2019. Vlastní stavební práce běží na plné obrátky, stavba je cca ve své polovině. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2019. Dle aktuálního postupu prací však bude dokončena v předstihu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies