Ústí n. L., Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí n. L., Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
07.03.2019 – 07.09.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 253,9 metrů a vodovodu v délce 304 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím v dimenzi DN 80 a DN 100, pocházející z roku 1911. Vodovod vykazuje silnou inkrustaci a je již dožilý. Kanalizace je zde tvořena betonovým potrubím DN 400 a pochází z roku 1935. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, četné kaverny a netěsné spoje. První úsek stoky vykazuje deformaci a praskliny. V dalších úsecích je nutné narovnat spády, které dosud způsobovaly zatopení sklepů o rodinných domů. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 253,9 metrů kanalizace a 304 metrů vodovodu.

Stávající kanalizační stoka bude vyměněna za kameninové trouby DN 400. Zároveň dojde k přepojení domovních přípojek, dešťových svodů a přípojek uličních vpustí. Součástí stavby bude i likvidace navazující stoky směrem k Beethovenově ulici v délce 51,8 metrů a zrušení stávající stoky v délce 69,7 metrů. Stávající vodovod bude vyměněn za potrubí z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) v dimenzi DN 90, zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přepojení napojených řadů. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. března 2019. Vlastní stavební práce v těchto dnech začaly řezáním asfaltů, následovat budou vlastní výkopové práce. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies