Ústí nad Labem, ČSPV Bukov – rekonstrukce strojní a elektro

Ústí nad Labem, ČSPV Bukov – rekonstrukce strojní a elektro
24.09.2018 – 24.02.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce strojní a elektro čerpací stanice pitné vody.


Více o stavbě:

Objekt ČS pochází z roku 1975 a stavebně-technologický stav tak odpovídá stáří. Elektroinstalace je zastaralá a provozně nespolehlivá. Potrubní rozvody sání a výtlaku jsou silně zkorodované, některé armatury jsou nefunkční, protirázová ochrana potrubí je rovněž nefunkční. Čerpadla jsou provozně nespolehlivá a nelze z důvodu nedostupnosti náhradních dílů zajistit jejich opravu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Účelem stavby je čerpání pitné vodu z vodojemu Bukov do vodojemů Klíše a Všebořice. Předmětem rekonstrukce je výměna stávajících horizontálních čerpadel HTLA 65/2A, která jsou na konci své životnosti za nová vertikální čerpadla a úprava sacího a výtlačného potrubí. Součástí rekonstrukce jsou i související drobné stavební úpravy v místnosti čerpací stanice.

Kapacity: 2 ks čerpadel Q = 10 l/s, H = 117/9 m, 400 V, 18,5 kW, 32,1 A

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2018. Vlastní stavební práce začnou ve 43. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 24. února 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies