Ústí nad Labem, V Lukách – rekonstrukce kanalizace

Ústí nad Labem, V Lukách – rekonstrukce kanalizace
10.04.2019 – 15.10.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 143,84 metrů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí úseky kanalizace z betonu BE DN 300 mm a úsek tvořený betonovým vejcem DN 400/600 mm. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1926. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, časté kaverny, praskliny, netěsné spoje, místy chybějící dno stoky, a v kanalizačních šachtách korozi stoupaček. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Vodovod je zde tvořen potrubím z litiny LT DN 300 mm z roku 1966. Je v dobrém technickém stavu, rekonstrukci tak nevyžaduje. Nachází se však v souběhu s kanalizací a místy dochází ke křížení sítí.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 143,84 metrů. Pro novou kanalizace bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Součástí stavby je rekonstrukce revizních šachet v počtu 10 ks včetně přepojení 7 ks přípojek. Stavba bude probíhat v otevřeném paženém výkopu. Zároveň dojde k zajištění vodovodu v místě kolize s kanalizační stokou, jedná se cca o úsek 37,60 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou cca v polovině června. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 10. září 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies