Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.08.2018 – 31.10.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 1 131 metrů a vodovodu v celkové délce 927 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Smetanova se v souběhu s kanalizací nachází úsek vodovodu z litiny DN 50 z roku 1896 a úsek z oceli DN 300 z roku 1969. Vodovody jsou dožilé a vykazují vnitřní inkrustaci do 45 %. V Žitné ulici je rovněž v souběhu s kanalizací (od ulice Polní po Smetanovou) v provozu vodovod z litiny DN 100 z roku 1935 a úsek z litiny DN 50 z roku 1896. Inkrustace je cca. 65%. V Husově ulici jsou v souběhu s kanalizací vedeny úseky vodovodního řadu z litiny DN 50 a DN 100 z roku 1969, a DN 80 z roku 1937.

Co se kanalizace týče, ve Smetanově ulici jsou betonové úseky stoky průměru DN 200 a DN 300 z roku 1990. Hloubka uložení kanalizace je od 1,85 – 2,35 metrů. Některé úseky nebyly prohlédnuty pro jejich havarijní stav a neprůchodnost kamerou. Kanalizace vykazuje velkou korozi nad 50 %, kaverny, praskliny, chybějící části stěn stoky i dna, místy je stoka zborcena. V Žitné ulici je kanalizace z roku 1960, je tvořena betonovým potrubím DN 300 a DN 400. Hloubka uložení je cca. 2,45 metrů. Kanalizace je popraskaná, tvoří se kaverny, místy je zborcené dno. V Husově ulici je stoka rovněž z betonu, průměru DN 400 a DN 500. Uvedena do provozu byla v roce 1899. Celý úsek nebylo možné prohlédnout kamerou z důvodu deformace trub a chybějícího dna. Dále kanalizace vykazuje četné kaverny, netěsné spoje, praskliny.

V rámci investiční akce SVS bude pro novou kanalizaci použito potrubí z kameniny v celkové délce 1 126 metrů a pro vodovod potrubí z polyetylenu v celkové délce 927 metrů. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet. Do nových řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Rekonstrukce kanalizace respektuje stávající polohu. Práce budou probíhat ve výkopu. Stavba podchází stávající železniční trať a bude také probíhat v blízkosti hasičské stanice v ulici Husova. Po dobu výstavby bude umožněn výjezd hasičské techniky a průjezd stavbou všem jednotkám IZS ve spodní části ulice Husova.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. srpna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 14. měsíců od předání staveniště, tj. do 2. října 2019. V uvedeném termínu realizace je započítána i zimní technologická přestávka. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 31. 10. 2019.

Z důvodu koordinace s obnovou povrchů komunikací, kterou zajišťuje město Varnsdorf, budou práce zahájeny ve Smetanově ulici.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies