Varnsdorf, Vinohradská, Na Haldách – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Varnsdorf, Vinohradská, Na Haldách – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
18.09.2019 – 15.12.2019
Ve Varnsdorfu, v ulicích Vinohradská a Na Haldách, probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 80 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Vinohradská se nachází v souběhu s kanalizací vodovod z litiny LT DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1898. Vodovod je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 250 mm a DN 300 mm z roku 1899. Hloubka uložení stoky je od 1,88 do 2,55 metrů. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, kaverny, a chybějící části stěn stoky.

V ulici Na Haldách je kanalizace tvořena potrubím z kameniny DN 300 mm, zčásti také z betonu BE DN 300 mm. Stoka pochází z roku 1899. I zde je stoka ve špatném technickém stavu, vykazuje praskliny, netěsné spoje, deformaci, v některých úsecích je stoka zcela zborcena.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 171,7 metrů kanalizace a 163,5 metrů vodovodu.

Výměna potrubí bude probíhat částečně v samostatném výkopu pro vodovod, částečně ve společném výkopu v ulici Vinohradská, v ulici Na Haldách bude vyměněna kanalizace v samostatném výkopu. V ulici Vinohradská bude položena nová kanalizace z potrubí z oboustranně glazované kameniny DN 250 mm a DN 300 mm a vodovod z polyetylenu DN 90 mm. V ulici Na Haldách bude kanalizace z kameninového oboustranně glazovaného potrubí DN 300 mm. Součástí obnovy kanalizace je i výstavba nových kanalizačních šachet DN 1000 mm a přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. září 2019. Vlastní stavební práce běží od začátku října. Stavba má být dokončena nejpozději do 15. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies