Žatec, ČOV - instalace mostové váhy

Žatec, ČOV - instalace mostové váhy
18.09.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Žatec.


Více o stavbě:

V roce 1970 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod Žatec. V letech 2004-2006 prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu ISPA Podkrušnohoří. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. Čistírna odpadních vod Žatec s kapacitou 33 333 ekvivalentních obyvatel čistí oblasti: Libočany, Nové Sedlo u Žatce, Staňkovice u Žatce, Žatec, Velichov u Žatce. Kromě odkanalizovaných oblastí jsou na ČOV přiváženy další odpady k zajištění jejich likvidace.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Žatec. Na základě nové legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná.

Na ČOV bude uvnitř areálu v obslužné komunikaci a částečně v travnaté ploše před objektem S0 02 Sdružený objekt nádrží mechanického stupně umístěna mostová váha. Váha je osazena s ohledem na místní terén na kótě 200,40 m n. m., váha bude lícovat s terénem. Váha je umístěna mezi kabelovými rozvody, které bude nutné vytyčit. Výkop pro zpevněnou plochu kolem váhy v místě kabelových rozvodu bude prováděn ručně. Komunikace u váhy bude rozšířena o nájezdy. Pro možnost nájezdu bude zrušen ostrůvek s jezírkem v komunikaci a provedena skladba asfaltové komunikace.

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, 18m váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18m
  • Šířka váhy:3m
  • Max. váživost: 30t/40t/50t/60t
  • Dílek stupnice:10kg/20kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. září 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies