Chomutov, Revoluční, Příční, Husovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Revoluční, Příční, Husovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
24.02.2020 – 30.11.2020
V Chomutově, v ul. Revoluční, Příční, a na Husově náměstí, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a kanalizace z roku 1903, pro cca 250 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nacházejí vodovodní řady z oceli v profilech DN 70, 100 a 150 mm. Tyto řady byly uvedeny do provozu v roce 1903, jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizace, tvořena betonovým vejcem 500/750 mm, rovněž z počátku 20. století. Kamerová prohlídka prokázala havarijní stav stoky, chybějící dno, kaverny. V ulici Příční je kanalizace z roku 1980, tvoří ji potrubí z kameniny DN 300 a je v dobrém technickém stavu.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 405,5 metrů a kanalizace v celkové délce 262,2 metrů.

Stávající kanalizační stoka v Revoluční ulici bude rekonstruována novým kameninovým potrubím KTH DN 500 v délce 247,0 metrů a KTH DN 400 v délce 15,2 metrů, vč. instalace 9 ks prefabrikovaných vstupních šachet. Stoka jednotné kanalizace odvádí splaškové vody směrem od Husova náměstí k ulici Na Příkopech. Rekonstrukce bude provedena včetně přepojení 45 ks kanalizačních přípojek a dvou bočních řadů. Přípojky budou napojeny buď do šachet, nebo na kameninové odbočky stoky. Rekonstrukce kanalizace bude ve všech úsecích provedena otevřeným výkopem. Úsek stávající kanalizační stoky Husovo nám. v délce 16 metrů bude rekonstruován novým kameninovým potrubím KTH DN 300. Stoka jednotné kanalizace odvádí splaškové vody do rekonstruované šachty Š15 na stoce Revoluční. Součástí rekonstrukce je přepojení jedné kanalizační přípojky. Rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena novým litinovým potrubím při zachování stávajících profilů v následujících délkách a včetně uvedeného počtu přípojek: v ul. Revoluční potrubí LTH DN 100 v délce 231,6 metrů + přepojení 31 přípojek, v ul. Příční potrubí LTH DN 80 v délce 73,2 metrů + 5 přípojek, na Husovo nám. potrubí LTH DN 150 v délce 86,7 metrů + 4 přípojky, v ul. Nerudova potrubí LTH DN 100 v délce 14,0 metrů + 1 přípojka. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna stávajících podzemních hydrantů, hydrant v ulici Revoluční ve staničení km 0,034 20 bude přesunut do km 0,000 00, tento hydrant je určen pro požární účely. V ulici Nerudova cca 7 m od uzlu s Revoluční bude zrušena nefunkční armaturní šachta.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v 10. kalendářním týdnu. V týdnu od 24. února dojde k osazení přechodného dopravního značení. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies