Děčín, Benešovská - rekonstrukce vodovodu

Děčín, Benešovská - rekonstrukce vodovodu
14.10.2019 – 31.03.2020
V Děčíně, Benešovské ul., provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu pro cca 120 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, která plánuje provést obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází vodovodní řad ve třech různých profilech. Z roku 1909 pochází litinový řad LTH DN 125 mm v déce 100 metrů, nachází se na pravé straně komunikace na příjezdu do Děčína od Benešova nad Ploučnicí. V délce cca 12 metrů je řad umístěn v mostním tělese, přechází Folknářský potok. Dále je zde litinový řad LTH DN 100 mm, uvedený do provozu také v roce 1909, v délce 435 metrů. Řad se nachází také na pravé straně komunikace směrem do Děčína. Poslední úsek představuje řad z litiny LTH DN 80 mm z roku 1911 v délce 442 metrů. I tento řad je na pravé straně komunikace, ale před č.p. 78 přechází úhlopříčně na levou stranu komunikace a následně uhýbá do Krokovy ulice.

Vodovodní řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. S ohledem na jejich technický stav a společně v koordinaci se SUS, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 1 012 metrů.

Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí LTH DN 100 mm, včetně přechodu Folknářského potoka a rekonstrukce vodovodu do ulice Krokova (propoj). Součástí rekonstrukce je přepojení odbočného řadu do ulice Folknářská v délce 11,0 metrů, aby bylo zrekonstruováno potrubí pod částí vozovky, která má být zrekonstruována. Rekonstrukce vodovodu proběhne převážně bezvýkopovou metodou a z části v otevřeném výkopu. Délka bezvýkopu je 846,7 metrů a délka otevřeného výkopu je 165,3 metrů. Dále budou přepojeny všechny vodovodní přípojky v počtu 11 ks a osazeny nové ovládací armatury. Začátek rekonstrukce vodovodu je v křižovatce ulic Benešovská a Liberecká. Trasa pokračuje ulicí Benešovskou a končí propojem do ulice Krokova.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. října 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (43. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies