Děčín, Křížová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Děčín, Křížová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
20.05.2019 – 31.01.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 20,5 metrů a kanalizace v délce 68 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Děčíně. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu v prostoru křižovatky ulic Křížová – Tyršova – Radniční a kanalizace v úseku Křížová ulice – Zámecké náměstí.

Součástí rekonstrukce jsou i související provozní prvky a přepojení veškerých nalezených funkčních přípojek a odbočných řadů. V křižovatce ulic Tyršova, Radniční a Křížová se nachází souběh dvou vodovodů – LTH DN 300 a LTH DN 80 a nefunkční propoj PE De 160 mezi řady LTH DN 80 vedoucího do ulice Křížová a LTH DN 150 v ulici Tyršova. V rámci stavebního záměru bude obnoven uvedený propoj a to ve tvárné litině DN150, zrušen nevyužívaný (a nadbytečný) řad LTH DN80 pomocí zaslepení na koncích a přepojena jedna vodovodní přípojka z řadu DN80 na DN300. Rekonstruovaný úsek kanalizace začíná na Zámeckém náměstí a pokračuje do ulice Křížová. Stávající kanalizace je z několika různých profilů a materiálů – betonové trouby DN 400 délky 50,5 m, zděný kamenný profilu 400 x 400 mm délky 7,2 m a kamenina DN 200 délky 6,3 m. Nově bude stoka provedena z oboustranně glazované kameniny DN 500, v úseku velkého sklonu (Š1-Š3) z železobetonových trub s čedičovou výstelkou. Revizní šachty budou z betonových prefabrikátů. Na Zámeckém náměstí se stoka napojuje do řadu z betonových trub DN600. Napojovací uzel bude také zrekonstruován – provedena nová spojná šachta a do ní zaústěny nové betonové trouby DN600.

Kapacity:

IO-01 Vodovod

Rekonstruovaný úsek:

- materiál tvárná litina

-  profil DN 150

- délka 20,5 m

- hydranty 1 ks, podzemní DN 80

Rušený úsek - zaslepením:

- materiál tvárná litina

- profil DN 80

- délka 180 m

- přípojky 1 ks

IO-02 Kanalizace

materiál - profil - délka KATH – DN 500 – 52,1 m

materiál - profil - délka ŽBTH, čedič 360° – DN 500 – 11,9 m

materiál - profil - délka BE – DN 600 – 4,0 m

revizní šachty DN 1000 4 ks

revizní šachty DN 1500 1 ks

přepojení přípojek 9 ks

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies